Contact adamu23

Send MessageSend Message

Add as FriendAdd as Friend

Name  |  Adam
Year of Birth  |  1985
Continent  |  Europe
Country  |  Poland
City  |  Pruszków
Languages spoken: polski, angielski

Places I would like to visit: Bałkany, Australia, Islandia, Argentyna, Brazylia - ogólnie cały świat:)
Places I have already visited: Polska, Ukraina, Czechy, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Hiszpania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Gibraltar, Niemcy, Słowenia, Anglia, Walia, Islandia, Gruzja, Norwegia, Włochy,