Contact Podrozniczka

Send MessageSend Message

Add as FriendAdd as Friend

Name  |  Grażka
Year of Birth  |  1985
Continent  |  Europe
Country  |  Poland
City  |  Wrocław
Languages spoken: polski, angielski, podstawy greckiego, podstawy niemieckiego
About me: Uwielbiam podróżować szczególnie po Grecji

Places I would like to visit:
Places I have already visited: